Thành tích đạt được

Thành tích năm 2021

  • Số lượng nhà đầu tư đã tư vấn: +1000 Nhà đầu tư
  • Trên 20 cổ phiếu tư vấn lướt sóng có lãi trên 30%
  • Lợi nhuận khách hàng Ủy quyền Quản lý tài khoản: 40-60%

Top 5

Deal tư vấn thành công nhất năm 2021

ABB

%

Trong
3 tháng

MSB

%

Trong
3 tháng

LPB

%

Trong
2 tháng

STB

%

Trong
1,5 tháng

AGG

%

Trong
4 tháng

Thành tích đã đạt được giai đoạn 2016-2020

Trên 1500

Nhà đầu tư đã tư vấn

3.000.000 USD

Số tiền kiếm được nhiều nhất cho 1 Khách hàng trong 1 năm

Trên 50

Cổ phiếu tư vấn có lãi trên 20% trong giai đoạn 2016-2019.

42%

Lợi nhuận Đầu tư của KH ISG 2020

Phản hồi từ khách hàng

Liên hệ

CEO & Chairman: Đỗ Minh Vương
Email: vuongdm127@gmail.com

 

TPTV: Nguyễn Tiến Minh
(Call/SMS/Zalo): 0961517697

Fanpage
Youtube học đầu tư