Danh sách cổ phiếu Penny, Cổ phiếu Rủi ro cao cần tránh xa

Nhóm cổ phiếu Penny, cổ phiếu Rủi ro cao

A

ASM, AMD, ADS, APG, AAV, AGM

B

BII, BAV

C

CII, CDO, CEO, CRC, CTC, CMS

D

DLG, DST, DHM, DCS, DRH, DCL, DAH, DIC, DL1

E

EVE, EVG

F

FLC (cập nhật 3/2023 đã “đi xa”), FIT, FTM, FHH

H

HAR, HQC, HHS, HVG, HKB, HUT, HVH, HAI, HII, HID 

I

IBC, IDI, ITA

K

KLF, KVC, KHB, KMR, KOS

L

LMH

M

MBG

N

NAF, NBB

O

OGC

P

PTL, PVX, PLP, PSH, PHC

R

ROS

S

SHI, SBT, SHN, SPI, SGO, SPM, SDA

T

TIG, TSC, TVC, TTF, TNT, TNA, TVB, TNI, TTB, TGG, TDH, TLD, TAR

V

VIX, VHG, VTV, VTO, VRC, VNG

Đây là những cổ phiếu theo thống kê, phân tích cũng như kinh nghiệm của Đội ngũ ISG cho thấy có rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư (cả đầu tư lâu dài và lướt sóng). Những cổ phiếu này thường diễn biến tăng nóng giảm sốc, rất khó dự đoán, có nhiều nhân tố tác động làm giá cổ phiếu biến động thất thường.

 

Về yếu tố cơ bản thì đây cũng là nhóm cổ phiếu Kinh doanh yếu kém, mức độ minh bạch về thông tin thấp, báo cáo tài chính có nhiều dấu hiệu đáng nghi ngờ…

 

Lời khuyên của ISG chúng tôi rằng các bạn không nên tham gia những cổ phiếu này bởi rất nhiều yếu tố rủi ro đã được kể trên.

 

Đầu tư muốn lâu dài bền vững thì bắt buộc chúng ta phải có nguyên tắc. Và một trong số đó là Nguyên tắc: Tránh xa những cổ phiếu Penny. Chúc các bạn đầu tư cảm thấy luôn vui vẻ và đạt được thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *