Hai chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất

Nói về chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, nó bao gồm 2 chiến lược cơ bản. Đó là quản lý danh mục chủ động và quản lý danh mục thụ động. 

2 chiến lược quản lý danh mục đầu tư hiệu quả nhất trong thị trường chứng khoán

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư thụ động

Một cách đơn giản, chiến lược này được hiểu là mua và nắm giữ (buy – and – hold). Tức là nhà đầu tư sẽ mua và nắm giữ chứng khoán trong một thời gian dài. Họ hầu như không điều chỉnh hoặc điều chỉnh ít nhất danh mục đầu tư trong suốt thời gian đó.

Quan điểm này dựa trên lý thuyết thị trường hiệu quả. Theo lý thuyết này, họ cho rằng giá trên thị trường là đầy đủ và phản ánh mọi thông tin đã biết. 

Chiến lược quản lý thụ động liên quan đến các phong cách lựa chọn cổ phiếu sau đây:

Các cổ phiếu tốt 

Theo chiến lược này, các nhà đầu tư thường chọn các cổ phiếu tốt. Các đặc điểm của nhóm cổ phiếu này là sản phẩm tốt, ban điều hành tài năng, chiến lược kinh doanh phát đạt. Mục tiêu của các cổ phiếu này là cổ tức và lãi vốn. Do đó, nó phù hợp cho mục tiêu trung và dài hạn. 

Theo beta

Mức beta =1 cho thấy cổ phiếu này có mức độ biến động bằng với mức độ của thị trường. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu được rủi ro. Nếu theo chiến lược này, họ có thể tìm kiếm các cổ phiếu có beta =1. Hoặc nắm giữ một danh mục tùy chọn sao cho beta của cả danh mục = 1. 

Khớp chỉ số 

Theo chiến lược này, nhà đầu tư sẽ chọn một chỉ số chứng khoán làm chuẩn. Tiếp đó, họ sẽ xây dựng một danh mục các chứng khoán với tỷ trọng theo đúng tỷ trọng của chỉ số đó. Nếu chỉ số có số lượng chứng khoán lớn, họ có thể chia cổ phiếu thành nhiều nhóm khác nhau. Sau đó chọn mua chứng khoán đại diện của từng nhóm với số lượng theo tỷ trọng của nhóm trong chỉ số đó. 

 

Quản lý danh mục thụ động

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư chủ động

Ngược lại với chiến lược thụ động, chiến lược chủ động luôn chú trọng đưa ra các dự báo và định giá. Họ sử dụng các chỉ số kinh tế, tài chính, cùng các công cụ khác nhau để thực hiện quy trình này.

Từ kết quả phân tích được, họ sẽ mua bán chứng khoán một cách chủ động. Mục tiêu là để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với đơn thuần chỉ mua và nắm giữ chứng khoán trong thời gian dài.

Với chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán chủ động, các phong cách lựa chọn cổ phiếu sau đây thường được áp dụng:

Phương pháp tiếp cận từ trên xuống: 

Trong cách tiếp cận này, nhà đầu tư sẽ quan sát toàn bộ thị trường. Tiếp đó, họ sẽ lựa chọn các ngành và lĩnh vực dự kiến ​​sẽ hoạt động tốt trong tương lai. Sau khi đưa ra quyết định về ngành, các cổ phiếu cụ thể được lựa chọn. Cơ sở dựa trên định giá và dự báo các công ty đó ​​sẽ hoạt động tốt trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Phương pháp tiếp cận từ dưới lên: 

Trong cách tiếp cận này, các điều kiện thị trường và xu hướng dự kiến ​​bị bỏ qua. Việc đánh giá các công ty dựa trên sức mạnh của sản phẩm, báo cáo tài chính hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác. Nó nhấn mạnh thực tế là các công ty hoạt động tốt. Bất kể thị trường hiện tại hay điều kiện kinh tế có diễn biến như thế nào. 

 

Quản lý danh mục chủ động

Lựa chọn chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp với sự cố vấn của chuyên gia tài chính

Việc lựa chọn một chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp là điều rất quan trọng. Nó phụ thuộc nhiều vào mục tiêu tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Đối với những người đã có kinh nghiệm, việc đưa ra quyết định có vẻ tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, với những người mới gia nhập thị trường, sự cố vấn của các chuyên gia tài chính là điều cần thiết.

2 thoughts on “Hai chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất”

  1. Pingback: Tại sao phải đa dạng hóa danh mục đầu tư? - Lựa chọn đầu tư hiệu quả

  2. Pingback: Tại sao phải đa dạng hóa danh mục đầu tư? - Lựa chọn đầu tư hiệu quả

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *