Cách thực hiện quyền

 Quyền Mua cổ phiếu tại VPS

Quyền mua cổ phiếu là gì?

Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ đông mua một số lượng cổ phiếu nhất định với mức giá thấp hơn giá hiện hành trên thị trường của cổ phiếu đó. Công ty/tổ chức này đang muốn phát hành bổ sung cổ phiếu. Họ muốn dành đặc quyền ngắn hạn cho các cổ đông. Thời hạn thông thường từ 30 – 45 ngày.

Trong giai đoạn quyền mua chưa được thực hiện, quyền mua có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp. Như vậy những người không nắm giữ quyền mua thì không thể mua được cổ phiếu đó hoặc phải mua với giá hiện hành trên thị trường.

Số quyền mua một cổ phiếu mới dựa trên số lượng cổ phiếu mới đang chào bán và số lượng cổ phiếu hiện hành. Ví dụ công ty muốn phát hành bổ sung 1 triệu cổ phiếu mới. Trong khi số cổ phiếu đang hiện hành là 3 triệu. Khi đó có 3 triệu quyền mua được phát hành để các cổ đông mua 1 triệu cổ phiếu mới. Điều này đồng nghĩa cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bước 1: Đăng nhập vào web https://smartone.vps.com.vn/

Click ->

Bước 2: Thông tin quyền hiện lên như hình dưới. Bấm vào Đăng ký để thực hiện quyền mua Cổ phiếu mà KH mong muốn.

Lời kết : Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Quyền mua và cách thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo dõi thêm các bài biết hay khác tại isg.com.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *