Quản trị Danh mục

Cách Quản lý Danh mục Đầu tư Cổ phiếu Hiệu quả

Danh mục đầu tư (Portfolio) là tập hợp các tài sản đầu tư mà một chủ thể nắm giữ. Quản lý danh mục đầu tư, từ trước tới nay, luôn là một chiến lược không thể thiếu trên thị trường chứng khoán. Và để tạo ra lợi nhuận bền vững thì học cách quản lý …

Cách Quản lý Danh mục Đầu tư Cổ phiếu Hiệu quả Read More »

Hai chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất

Nói về chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, nó bao gồm 2 chiến lược cơ bản. Đó là quản lý danh mục chủ động và quản lý danh mục thụ động.  2 chiến lược quản lý danh mục đầu tư hiệu quả nhất trong thị trường chứng khoán Chiến lược quản …

Hai chiến lược quản lý danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất Read More »