Thiên tài đầu cơ Livermore và những lời khuyên đắt giá

Dự đoán thị trường chứng khoán đã từng là công việc toàn thời gian của Livermore. Ông đã dành rất nhiều thời gian để xem xét thị trường chứng khoán vận động như thế nào và tìm ra những cơ hội đầu tư. Xuyên suốt những kinh nghiệm đầy ấn tượng ấy, Livemore đã học …

Thiên tài đầu cơ Livermore và những lời khuyên đắt giá Read More »